Pts

1 2 3 4 5
Denys Shcherbak 6 11 11 10 7
Evgeniy Pismenniy 11 6 3 12 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Denys Shcherbak
 • Game 1 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 9 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 - Yevhen Pysmennyi won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 2 Race to 5 - Denys Shcherbak
 • Game 2 Race to 7 - Denys Shcherbak
 • Game 2 Race to 9 - Denys Shcherbak
 • Game 2 - Denys Shcherbak won 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Denys Shcherbak
 • Game 3 Race to 5 - Denys Shcherbak
 • Game 3 Race to 7 - Denys Shcherbak
 • Game 3 Race to 9 - Denys Shcherbak
 • Game 3 - Denys Shcherbak won 11-3
 • Game 4 Race to 3 - Denys Shcherbak
 • Game 4 Race to 5 - Denys Shcherbak
 • Game 4 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 4 Race to 9 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 4 - Yevhen Pysmennyi won 10-12
 • Game 5 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 5 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 5 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 5 Race to 9 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 5 - Yevhen Pysmennyi won 7-11