Moskwa - Liga Pro Alexander Skrebnev v Stanislav Bychkov 0-0
Moskwa - Liga Pro Aleksei Yanshaev v Viktor Ivanov 0-0
Masters Liga B 04/05 04:03 Timur Mamazakirov v Ruslan Samerhanov 10-8
Moskwa - Liga Pro 04/05 04:00 Vladimir Nemashkalo v Igor Minchenkov 1-3
Moskwa - Liga Pro 04/05 03:30 Artem Aronov v Andrey Menshikov 0-3
Moskwa - Liga Pro 04/05 03:00 Dmitrii Redenkov v Pavel Korolev 8-11
Moskwa - Liga Pro 04/05 03:00 Sergey Kuzmin v Vladislav Smaglyukov 3-2
Moskwa - Liga Pro 04/05 02:30 Anatoly Trushkin v Oleg Nikiforov 3-2
Moskwa - Liga Pro 04/05 02:30 Anatoly Trushkin v Oleg Nikiforov 3-2
Moskwa - Liga Pro 04/05 02:30 Andrey Menshikov v Sergey Kuzmin 1-3
Moskwa - Liga Pro 04/05 02:00 Dmitrii Redenkov v Pavel Korolev 3-1
Moskwa - Liga Pro 04/05 02:00 Artem Aronov v Vladislav Smaglyukov 3-0
Moskwa - Liga Pro 04/05 01:30 Oleg Nikiforov v Dmitrii Redenkov 3-0
Moskwa - Liga Pro 04/05 01:30 Sergey Kuzmin v Artem Aronov 0-3
Moskwa - Liga Pro 04/05 01:00 Anatoly Trushkin v Pavel Korolev 3-0
Moskwa - Liga Pro 04/05 01:00 Andrey Menshikov v Vladislav Smaglyukov 3-0
Moskwa - Liga Pro 04/05 00:30 Pavel Korolev v Oleg Nikiforov 1-3
Moskwa - Liga Pro 04/05 00:30 Vladislav Smaglyukov v Sergey Kuzmin 2-3
Moskwa - Liga Pro 04/05 00:00 Dmitrii Redenkov v Anatoly Trushkin 0-3
Moskwa - Liga Pro 04/05 00:00 Artem Aronov v Andrey Menshikov 1-3
Moskwa - Liga Pro 04/04 23:30 Alexander Skrebnev v Evgeniy Ilyukhin 0-3
Moskwa - Liga Pro 04/04 23:30 Viktor Ivanov v Aleksei Yanshaev 3-2
Moskwa - Liga Pro 04/04 23:00 Igor Minchenkov v Vladimir Nemashkalo 3-2
Moskwa - Liga Pro 04/04 23:00 Vitalii Bazilevskii v Artem Arutiunyan 3-2
Moskwa - Liga Pro 04/04 22:30 Alexander Skrebnev v Igor Minchenkov 3-1
Moskwa - Liga Pro 04/04 22:30 Viktor Ivanov v Artem Arutiunyan 3-1
Moskwa - Liga Pro 04/04 22:00 Aleksei Yanshaev v Dmitriy Rutko Cancelled
Moskwa - Liga Pro 04/04 22:00 Aleksei Yanshaev v Vitalii Bazilevskii 1-3
Moskwa - Liga Pro 04/04 22:00 Evgeniy Ilyukhin v Vladimir Nemashkalo 0-3
Moskwa - Liga Pro 04/04 21:30 Igor Minchenkov v Evgeniy Ilyukhin 1-3