Pts

1 2 3 4 5
Yan Zaharov 8 13 7 11 5
Sergiy Vedmid 11 11 11 6 11