Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.40 0.40 0.40 1.00 9.00
Goście 0.40 0.40 0.40 1.00 4.20
Total 0.80 0.80 0.80 2.00 13.20
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.20 0.70 0.30 0.90 8.40
Goście 0.30 1.00 0.40 0.90 5.90
Total 0.50 1.70 0.70 1.80 14.30

Live Streaming