Challenger Ochsenhausen 3-11 Liang Qiu v Jakub Kosowski 7-8
Moskwa - Liga Pro 02/17 10:00 Viacheslav Samodumov v Vladislav Melnikov 4-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 4-11,11-8,11-7 Vitaly Antonov v Alexey Komarov 9-5
Moskwa - Liga Pro 02/17 09:30 Zhasur Hudaiberdiev v Demik Ying 10-12
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 09:30 Sergei Ogai v Vitaly Antonov 10-7
Challenger Ochsenhausen 02/17 09:30 Irvin Bertrand v Viktor Brodd 0-3
Moskwa - Liga Pro 02/17 09:00 Vladislav Melnikov v Maksim Adushinov 4-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 09:00 Alexander Skrebnev v Alexey Komarov 10-5
Challenger Ochsenhausen 02/17 08:50 Jiri Vrablik v Francisco Sanchi 0-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 08:30 Alexey Komarov v Sergei Ogai 6-11
Moskwa - Liga Pro 02/17 08:15 Viacheslav Samodumov v Zhasur Hudaiberdiev 7-11
Challenger Ochsenhausen 02/17 08:10 Jakub Kosowski v Michal Bankosz 11-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 08:00 Vitaly Antonov v Alexander Skrebnev 11-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 07:30 Andrey Pochtov v Pavel Vshivkov 14-12
Moskwa - Liga Pro 02/17 07:30 Nikita Kurilchik v Aleksei Slachshilin 11-7
Challenger Ochsenhausen 02/17 07:30 Liang Qiu v Florian Bluhm 3-2
Moskwa - Liga Pro 02/17 07:00 Ivan Buyanin v Igor Poletaev 11-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 06:57 Vasily Shirshov v Aleksandr Kolmin 14-12
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 05:30 Pavel Vshivkov v Aleksandr Kolmin 11-7
Moskwa - Liga Pro 02/17 05:30 Aleksei Slachshilin v Ivan Buyanin 10-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 05:00 Andrey Pochtov v Vasily Shirshov 7-11
Moskwa - Liga Pro 02/17 05:00 Nikita Kurilchik v Igor Poletaev 11-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 04:30 Vasily Shirshov v Pavel Vshivkov 7-11
Moskwa - Liga Pro 02/17 04:30 Igor Poletaev v Aleksei Slachshilin 5-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 04:00 Aleksandr Kolmin v Andrey Pochtov 9-11
Moskwa - Liga Pro 02/17 04:00 Ivan Buyanin v Nikita Kurilchik 8-11
Moskwa - Liga Pro 02/17 02:55 Vyacheslav Ermilin v Vladislav Nikitin 11-7
Moskwa - Liga Pro 02/17 02:30 Andrey Zolotov v Bogdan Grebenyuk 11-7
Moskwa - Liga Pro 02/17 02:00 Vyacheslav Ermilin v Bogdan Grebenyuk 11-5
Moskwa - Liga Pro 02/17 01:30 Vladislav Nikitin v Andrey Zolotov 11-8