Results

Argentyna - Super Segunda - Kobiety 10/01 00:30 - Banco Nacion - Kobiety v Palermo - Kobiety W 0-3
Argentyna - Super Segunda - Kobiety 09/28 00:30 - San Gregorio 2 - Kobiety v Palermo - Kobiety W 0-3
Argentyna - Super Segunda - Kobiety 09/23 00:30 - Palermo - Kobiety v Huracan de San Justo - Kobiety L 2-3
Argentyna - Super Segunda - Kobiety 09/16 00:30 - Atletico Palermo - Kobiety v Atletico Camioneros - Kobiety W 3-1
Argentyna - Super Segunda - Kobiety 09/13 00:35 - Centro Galicia - Kobiety v Atletico Palermo - Kobiety W 0-3
Argentyna - Super Segunda - Kobiety 09/02 00:30 - Atletico Palermo - Kobiety v Club Harrods- Kobiety W 3-1
Argentyna - Super Segunda - Kobiety 08/12 00:30 - Atletico Palermo - Kobiety v Banco Nacion - Kobiety L 1-3
Argentyna - Super Segunda - Kobiety 07/22 00:30 - Atletico Palermo - Kobiety v Centro Galicia - Kobiety W 3-0
Argentyna - Super Segunda - Kobiety 07/16 00:30 - Club Harrods- Kobiety v Atletico Palermo - Kobiety - View
Argentyna - Super Segunda - Kobiety 06/14 00:30 - Glorias B - Kobiety v Palermo - Kobiety - View
Argentyna - Super Segunda - Kobiety 06/10 00:30 - Palermo - Kobiety v Huracan de San Justo - Kobiety W 3-0
Argentyna - Super Segunda - Kobiety 05/31 00:30 - Palermo - Kobiety v Club Moron - Kobiety L 2-3