Results

Setka Cup 06/20 11:35 - Vasil Smyk v Vasyl Kondratenko W 0-3
Setka Cup 06/20 10:35 - Sergii Skhabitskiy v Vasyl Kondratenko W 0-3
Setka Cup 06/20 09:05 - Vitalii Mukhin v Vasyl Kondratenko L 3-1
Setka Cup 06/20 07:05 - Oleksandr Mytsyk v Vasyl Kondratenko L 3-0
Setka Cup 06/20 05:05 - Dmytro Zaporozhets v Vasyl Kondratenko L 3-2
Setka Cup 06/16 12:20 - Vasil Smyk v Vasyl Kondratenko W 2-3
Setka Cup 06/16 11:20 - Oleksandr Mytsyk v Vasyl Kondratenko L 3-1
Setka Cup 06/16 09:50 - Ihor Emets v Vasyl Kondratenko W 1-3
Setka Cup 06/16 07:50 - Dmytro Zaporozhets v Vasyl Kondratenko W 2-3
Setka Cup 06/16 05:50 - Oleksandr Tymofeev v Vasyl Kondratenko W 2-3
Setka Cup 06/15 21:50 - Oleksandr Mytsyk v Vasyl Kondratenko L 3-1
Setka Cup 06/15 20:20 - Vasyl Kondratenko v Sergii Skhabitskiy L 2-3