Results

TT Elite Series 06/11 22:20 - Lukasz Kapron v Jakub Kosowski L 2-3
TT Elite Series 06/11 21:05 - Lukasz Kapron v Artur Grela L 0-3
TT Elite Series 06/11 19:55 - Lukasz Kapron v Jakub Seibert W 3-0
TT Elite Series 06/11 18:45 - Karol Wisniewski v Lukasz Kapron W 0-3
TT Elite Series 06/11 17:55 - Lukasz Kapron v Maksymilian Miastowski L 0-3
TT Elite Series 06/11 16:35 - Lukasz Kapron v Daniel Lis W 3-1
TT Elite Series 06/11 15:00 - Lukasz Kapron v Maksymilian Miastowski L 1-3
TT Elite Series 06/11 13:50 - Lukasz Kapron v Maciej Podsiadlo L 1-3
TT Elite Series 06/11 12:15 - Lukasz Kapron v Kacper Petas L 1-3
TT Elite Series 06/11 11:00 - Lukasz Kapron v Jakub Seibert W 3-0
TT Elite Series 06/10 22:20 - Filip Mlynarski v Lukasz Kapron W 2-3
TT Elite Series 06/10 21:30 - Daniel Lis v Lukasz Kapron L 3-0