Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Mytsyk 11 9 9 11 9
Vasily Kondratenko 6 11 11 5 6