Pts

1 2 3 4
Ladislav Havel 8 11 11 4
Jan Jablonovsky 11 13 6 11