Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Lebed 11 11 11 7 11
Dmytro Baistriuchenko 13 9 4 11 8