Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.00 0.40 0.40 0.60 8.00
Goście 0.40 1.00 0.20 1.20 6.40
Total 0.40 1.40 0.60 1.80 14.40
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.50 1.00 0.40 0.80 6.00
Goście 0.50 1.10 0.30 1.40 4.90
Total 1.00 2.10 0.70 2.20 10.90