Pts

1 2 3 4 5 6 7
Viktoria Pavlovich 13 8 11 11 9 6 11
Dragana Vignjevic 11 11 9 8 11 11 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Viktoria Pavlovich
 • Game 1 Race to 5 - Dragana Vignjevic
 • Game 1 Race to 7 - Viktoria Pavlovich
 • Game 1 Race to 9 - Viktoria Pavlovich
 • Game 1 - Viktoria Pavlovich won 13-11
 • 13-11: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Viktoria Pavlovich
 • Game 2 Race to 5 - Dragana Vignjevic
 • Game 2 Race to 7 - Dragana Vignjevic
 • Game 2 Race to 9 - Dragana Vignjevic
 • Game 2 - Dragana Vignjevic won 8-11
 • 8-11: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Viktoria Pavlovich
 • Game 3 Race to 5 - Viktoria Pavlovich
 • Game 3 Race to 7 - Viktoria Pavlovich
 • Game 3 Race to 9 - Viktoria Pavlovich
 • Game 3 - Viktoria Pavlovich won 11-9
 • 11-9: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Viktoria Pavlovich
 • Game 4 Race to 5 - Viktoria Pavlovich
 • Game 4 Race to 7 - Viktoria Pavlovich
 • Game 4 Race to 9 - Viktoria Pavlovich
 • Game 4 - Viktoria Pavlovich won 11-8
 • 11-8: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Viktoria Pavlovich
 • Game 5 Race to 5 - Dragana Vignjevic
 • Game 5 Race to 7 - Viktoria Pavlovich
 • Game 5 Race to 9 - Dragana Vignjevic
 • Game 5 - Dragana Vignjevic won 9-11
 • 9-11: Game 5 Score
 • Game 6 Race to 3 - Dragana Vignjevic
 • Game 6 Race to 5 - Dragana Vignjevic
 • Game 6 Race to 7 - Dragana Vignjevic
 • Game 6 Race to 9 - Dragana Vignjevic
 • Game 6 - Dragana Vignjevic won 6-11
 • 6-11: Game 6 Score
 • Game 7 Race to 3 - Viktoria Pavlovich
 • Game 7 Race to 5 - Viktoria Pavlovich
 • Game 7 Race to 7 - Viktoria Pavlovich
 • Game 7 Race to 9 - Viktoria Pavlovich
 • Game 7 - Viktoria Pavlovich won 11-7
 • 11-7: Game 7 Score