Pts

1 2 3 4 5
Jiri Vrablik 9 11 11 12 13
Kiryl Barabanov 11 3 8 10 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Jiri Vrablik
 • Game 1 Race to 5 - Jiri Vrablik
 • Game 1 Race to 7 - Jiri Vrablik
 • Game 1 Race to 9 - Kiryl Barabanov
 • Game 1 - Kiryl Barabanov won 9-11
 • 9-11: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Jiri Vrablik
 • Game 2 Race to 5 - Jiri Vrablik
 • Game 2 Race to 7 - Jiri Vrablik
 • Game 2 Race to 9 - Jiri Vrablik
 • Game 2 - Jiri Vrablik won 11-3
 • 11-3: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Jiri Vrablik
 • Game 3 Race to 5 - Jiri Vrablik
 • Game 3 Race to 7 - Jiri Vrablik
 • Game 3 Race to 9 - Jiri Vrablik
 • Game 3 - Jiri Vrablik won 11-8
 • 11-8: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Kiryl Barabanov
 • Game 4 Race to 5 - Kiryl Barabanov
 • Game 4 Race to 7 - Kiryl Barabanov
 • Game 4 Race to 9 - Kiryl Barabanov
 • Game 4 - Jiri Vrablik won 12-10
 • 12-10: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Kiryl Barabanov
 • Game 5 Race to 5 - Kiryl Barabanov
 • Game 5 Race to 7 - Kiryl Barabanov
 • Game 5 Race to 9 - Kiryl Barabanov
 • Game 5 - Jiri Vrablik won 13-11
 • 13-11: Game 5 Score