Pts

1 2 3 4 5 6
Yuki Matsuyama 11 8 8 11 11 11
Te-Hao Chou 5 11 11 7 7 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yuki Matsuyama
 • Game 1 Race to 5 - Yuki Matsuyama
 • Game 1 Race to 7 - Yuki Matsuyama
 • Game 1 Race to 9 - Yuki Matsuyama
 • Game 1 - Yuki Matsuyama won 11-5
 • 11-5: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Te-Hao Chou
 • Game 2 Race to 5 - Te-Hao Chou
 • Game 2 Race to 7 - Te-Hao Chou
 • Game 2 Race to 9 - Te-Hao Chou
 • Game 2 - Te-Hao Chou won 8-11
 • 8-11: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Te-Hao Chou
 • Game 3 Race to 5 - Te-Hao Chou
 • Game 3 Race to 7 - Te-Hao Chou
 • Game 3 Race to 9 - Te-Hao Chou
 • Game 3 - Te-Hao Chou won 8-11
 • 8-11: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Yuki Matsuyama
 • Game 4 Race to 5 - Yuki Matsuyama
 • Game 4 Race to 7 - Yuki Matsuyama
 • Game 4 Race to 9 - Yuki Matsuyama
 • Game 4 - Yuki Matsuyama won 11-7
 • 11-7: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Yuki Matsuyama
 • Game 5 Race to 5 - Yuki Matsuyama
 • Game 5 Race to 7 - Yuki Matsuyama
 • Game 5 Race to 9 - Yuki Matsuyama
 • Game 5 - Yuki Matsuyama won 11-7
 • 11-7: Game 5 Score
 • Game 6 Race to 3 - Te-Hao Chou
 • Game 6 Race to 5 - Te-Hao Chou
 • Game 6 Race to 7 - Yuki Matsuyama
 • Game 6 Race to 9 - Yuki Matsuyama
 • Game 6 - Yuki Matsuyama won 11-9
 • 11-9: Game 6 Score