VlGU Vladimir University - Kobiety

Rosja - VTB Student League - Kobiety 02/15 07:28 - UrFU Ekaterinburg University Women v VlGU Vladimir University - Kobiety L 82-69
Rosja - VTB Student League - Kobiety 02/14 08:59 - SGU Saratov University Women v VlGU Vladimir University - Kobiety L 70-68
Rosja - VTB Student League - Kobiety 02/13 11:00 - TIU Tyumen University Women v VlGU Vladimir University - Kobiety L 90-49
Rosja - VTB Student League - Kobiety 02/04 11:00 - VlGU Vladimir University - Kobiety v Cherniye Medvedi St.Petersburg Uni Women L 52-104
Rosja - VTB Student League - Kobiety 02/03 15:30 - VlGU Vladimir University - Kobiety v Cherniye Medvedi St.Petersburg Uni Women L 47-100
Rosja - VTB Student League - Kobiety 01/26 09:00 - IGKhTU Ivanovo University - Kobiety v VlGU Vladimir University - Kobiety L 50-37
Rosja - VTB Student League - Kobiety 01/25 14:00 - IGKhTU Ivanovo University - Kobiety v VlGU Vladimir University - Kobiety W 41-48
Rosja - VTB Student League - Kobiety 12/21 08:00 - VlGU Vladimir University - Kobiety v IGKhTU Ivanovo University - Kobiety L 48-59
Rosja - VTB Student League - Kobiety 12/20 14:00 - VlGU Vladimir University - Kobiety v IGKhTU Ivanovo University - Kobiety L 65-72
Rosja - VTB Student League - Kobiety 12/08 08:00 - SGU Saratov University Women v VlGU Vladimir University - Kobiety L 76-36
Rosja - VTB Student League - Kobiety 12/07 08:00 - SGU Saratov University Women v VlGU Vladimir University - Kobiety L 78-57
Rosja - VTB Student League - Kobiety 11/24 08:00 - VlGU Vladimir University - Kobiety v NGU St. Petersburg University - Kobiety L 61-74
Rosja - VTB Student League - Kobiety 11/23 09:00 - VlGU Vladimir University - Kobiety v NGU St. Petersburg University - Kobiety L 57-96
Rosja - VTB Student League - Kobiety 11/17 09:00 - OrelGU University - Kobiety v VlGU Vladimir University - Kobiety W 62-86
Rosja - VTB Student League - Kobiety 11/16 14:00 - OrelGU University - Kobiety v VlGU Vladimir University - Kobiety L 52-44