Pts

1 2 3 4 5
Artem Borysov 4 11 11 6 7
Pavlo Vasylchuk 11 8 9 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 1 Race to 5 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 1 Race to 7 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 1 Race to 9 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 1 - Pavlo Vasylchuk won 4-11
 • Score After Game 1 - 4-11
 • Game 2 Race to 3 - Artem Borisov
 • Game 2 Race to 5 - Artem Borisov
 • Game 2 Race to 7 - Artem Borisov
 • Game 2 Race to 9 - Artem Borisov
 • Game 2 - Artem Borisov won 11-8
 • Score After Game 2 - 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Artem Borisov
 • Game 3 Race to 5 - Artem Borisov
 • Game 3 Race to 7 - Artem Borisov
 • Game 3 Race to 9 - Artem Borisov
 • Game 3 - Artem Borisov won 11-9
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 4 Race to 5 - Artem Borisov
 • Game 4 Race to 7 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 4 Race to 9 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 4 - Pavlo Vasylchuk won 6-11
 • Score After Game 4 - 6-11
 • Game 5 Race to 3 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 5 Race to 5 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 5 Race to 7 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 5 Race to 9 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 5 - Pavlo Vasylchuk won 7-11
 • Score After Game 5 - 7-11